Pierwszego dnia wiosny gościliśmy na Dniu Otwartym uczniów żorskich gimnazjów. Odwiedzili nas też gimnazjaliści z Rybnika, Orzesza, Suszca, Kryr, Pawłowic, Bełku i Jastrzębia.

Dzień otwarli przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Waldemarem Sochą na czele oraz reprezentanci Polskiej Spółki Gazownictwa w osobach: Nina Zakrzewska – zastępca dyrektora do Spraw Wsparcia Operacyjnego Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Wicedyrektor Departamentu Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa Janusz Sidor.

Tak rozpoczyna się nowy etap historii szkoły – oprócz liceum z 95-letnią tradycją z oddziałami dwujęzycznymi powstaje nowoczesne technikum, które będzie kształcić w wysokospecjalistycznych kierunkach zawodowych: technik gazownictwa, technik realizacji nagrań i nagłośnień oraz technik analityk.

Polska Spółka Gazownictwa zagwarantowała przyszłym uczniom praktyki zawodowe, pomoc w wyposażeniu pracowni oraz wsparcie merytoryczne. Pan Janusz Sidor, pani Nina Zakrzewska oraz pan Jacek Miketa przedstawili ideę kształcenia zawodowego, informacje na temat Polskiej Spółki Gazownictwa i rynku zatrudnienia w branży gazowniczej.

Polska Spółka Gazownictwa ufundowała nagrody w konkursie na Dzień Otwarty. Zaangażowanie Narodowego Dystrybutora Gazu, władz samorządowych, pracowników szkoły otwiera nowe możliwości, szansę rozwoju i ciekawą ścieżkę kariery dla uczniów z Żor i całego województwa śląskiego.

Do zobaczenia w Miarce!