Dnia 6 kwietnia 2017 r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Targach Pracy i Ekonomii Społecznej organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy  w Żorach w partnerstwie z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Punktem Pośrednictwa Pracy OHP, Zespołem Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach oraz Żorską Izbą Gospodarczą.

Głównym celem ww. przedsięwzięcia było wspieranie rozwoju i pobudzanie przedsiębiorczości w regionie, wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

Na targach obecnych było ponad 33 wystawców prezentujących ponad 800 ofert pracy. Były to firmy poszukujące pracowników, okoliczne urzędy pracy,  Młodzieżowe Biura Pracy, Agencje Pracy.

Obok pracodawców swoją ofertę przedstawiły również organizacje pozarządowe prezentując szerokie spektrum swoich możliwości. Tematykę spółdzielczości przybliżył prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być razem” z Cieszyna  – Mariusz Andrukiewicz w wykładzie „Społeczna odpowiedzialność biznesu”

Młodzież natomiast miała okazję skorzystać z pomocy doradcy zawodowego Urzędu Pracy w wyborze zawodu. Dostępne były także informacje na temat działań w ramach systemu EURES prowadzone przez publiczne służby zatrudnienia.Targom towarzyszyła wystawa prac Grupy Twórczej ATELiER