Serdecznie gratulujemy Patrykowi  Machoczkowi, uczniowi klasy 2 b zajęcia drugiego miejsca  w  X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach.

Tegoroczna X jubileuszowa edycja Konkursu objęta została patronatem Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Pana Senatora RP Andrzeja Kobiaka, Pana Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Jacka Woźnego.

Laureat  -Patryk Machoczek otrzymał indeks na wybrany kierunek społeczny i humanistyczny z oferty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Gratulujemy także opiekunowi: Panu Marcinowi Wieczorkowi.