28 kwietnia  w Muzeum Miejskim w Żorach odbyła się promocja książki pt. „Żory 1945-1989. Monografia historyczna” pod redakcją Kazimierza Miroszewskiego .  Jest to pierwsza tego typu publikacja , w której w jednym tomie zawarty jest cały powojenny okres miasta,  „jest pierwszą próbą wszechstronnego, naukowego ujęcia historii miasta w latach 1945–1989″. Tym bardziej jest nam miło, że autorem  rozdziału „Szkolnictwo i oświata” jest Pan Marcin Wieczorek.

Książka  jest okazją „ do odświeżenia swych wspomnień i konfrontacji przedstawionych opinii,  (…) a dla pokolenia urodzonego po roku 1989, będzie szansą poznania historii ich rodziców”.  Jak czytamy we Wstępie:   „ Celem pracy jest przedstawienie przemian społeczno- politycznych i gospodarczych na terenach wchodzących w skład dzisiejszych Żor. Autorzy chcą…zwrócić uwagę na problemy rozwoju życia kulturalnego, religijnego, sportowego oraz szkolnictwa i oświaty.”

Gratulujemy Panu Marcinowi Wieczorkowi!