Przypominamy, że piątek 16 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu przewidziane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00-14.00