Zapraszamy uczniów klas 3 gimnazjum i 1 liceum do udziału w szkolnym konkursie „Excel bez tajemnic”. Konkurs odbędzie się w czwartek 26 kwietnia 2018r. na 7 godzinie lekcyjnej (13:25) w sali 37.

Zgłoszenia uczniów przyjmują: pani Danuta Popek i pani Magdalena Gębarowska.

Cele konkursu:

 • wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych,
 • zwrócenie uwagi na możliwości wykorzystania umiejętności z zakresu informatyki w praktyce,
 • stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa oraz prezentacji informatycznych dokonań,
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia uczniów,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się środkami technologii informatycznej,
 • doskonalenie umiejętności pracy z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel
 • inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej.

 

Zasady organizacyjne:

 1. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie ćwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel.
 2. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników:
 • tworzenie i formatowanie tabeli,
 • wprowadzanie danych i formatowanie zawartości komórek (formatowanie warunkowe),
 • sortowanie i wyszukiwanie danych w tabelkach,
 • obliczanie wartości wyrażeń,
 • tworzenie formuł z wykorzystaniem różnych metod adresowania,
 • zastosowanie podstawowych funkcji matematycznych (np zaokrąglanie liczb, suma, pierwiastkowanie, potęgowanie itp),
 • stosowanie funkcji statystycznych (np średnia, maksimum, minimum, zliczanie komórek spełniających dany warunek itp),
 • stosowanie funkcji logicznej: jeżeli, zastosowanie zagnieżdżonej funkcji warunkowej,
 • tworzenie, edycja, formatowanie wykresów.
 1. Czas wykonania ćwiczenia maksymalnie 40 minut.
 2. Jeżeli po upływie ustalonego czasu uczeń nie zapisze wprowadzonych danych, bądź je utraci zostanie zdyskwalifikowany.
 3. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który za wykonanie ćwiczenia uzyska największą liczbę punktów. Przy tej samej ilości otrzymanych punktów o uzyskanym miejscu w konkursie decyduje czas wykonania zadania.