We wtorek 5 marca 2019r. odbyło się spotkanie podsumowujące I etap tworzenia bazy dydaktycznej dla uczniów technikum w zawodzie technik gazownictwa.

Szkołę odwiedzili: przewodniczący Rady Miasta Żory – pan Piotr Kosztyła, pełnomocnik prezydenta, radny Sejmiku Województwa Śląskiego – pan Jacek Świerkocki, naczelnik Wydziału Edukacji – pani Bożena Dąbrowska, radny Rady Miasta Żory – pan Jacek Miketa, inspektor Wydziału Edukacji – pan Dominik Krusberski, dyrektor PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu – pan Ziemowit Podolski, zastępcy dyrektora PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu – pan Łukasz Pigula i pani Joanna Śnieżko-Barańska, kierownik PSG Gazowni w Gliwicach – pan Marcin Kroczek, prezes zarządu IREX-GAZ Sp. z o.o. – pan Ireneusz Paruzel, prezes Zarządu HYDROMIREX Sp. z o.o. – pan Mirosław Świtoń, przedstawicielka Zakładu Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych Sp. z o.o.

Dyrektor szkoły – Urszula Machalica podziękowała władzom miasta oraz przedstawicielom branży gazowniczej za wkład pracy, zaangażowanie merytoryczne i materialne w utworzenie nowego kierunku kształcenia w Żorach. Dobrym duchem tego trudnego przedsięwzięcia był radny – pan Jacek Miketa, który pośredniczył w rozmowach pomiędzy PSG i władzami miasta, pomagał w pozyskaniu środków finansowych i kadry pedagogicznej.

Technik gazownictwa to zawód z dużą przyszłością ze względu na prężny rozwój tej branży. W szkole powstały dwie nowoczesne pracownie: informatyczno-projektowa oraz instruktażowo-dydaktyczna. Władze miasta przekazały ponad 200 tysięcy złotych na modernizację bazy, zaś wyposażenie szkoła zawdzięcza Polskiej Spółce Gazownictwa oraz firmom z branży: IREX-GAZ z Chorzowa, HYDROMIREX z Poraja oraz Zakładowi Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych z Dąbrowy Górniczej. Wsparła nas także firma GASCONTROL z Suszca. Dzięki ich zaangażowaniu uczniowie technikum korzystają ze sprzętów i pomocy wartych 200 000zł. Fachowcy z PSG oraz z firmy GASCONTROL uczą przedmiotów zawodowych, tym samym wdrożony został model szkolnictwa dualnego. PSG oraz firmy pokrewne gwarantują praktyki zawodowe.

To przykład dobrej praktyki, która jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i rozwija szkołę. Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom i samorządowcom. Zapraszamy absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych do technikum w Miarce. To gwarancja wysokiej jakości kształcenia i możliwości zatrudnienia w branży gazowniczej z dobrymi perspektywami na przyszłość.