W ramach dobrych praktyk i dzielenia się wiedzą nauczyciele I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki z Żor zaprosili na zajęcia otwarte, realizowane dwujęzycznie gości z Bułgarii, Rumunii, Słowenii, Węgier, Włoch. Szkołę odwiedziło 18 nauczycieli w związku ze spotkaniem projektowym:” „Hand to hand with CLIL” w ramach programu Erasmus+. Do współpracy zaprosiło Miarkę Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi z Gilowic-koordynator projektu. Historię żorskiego liceum, tradycje w zakresie kształcenia dwujęzycznego, osiągnięcia uczniów przedstawiła dyrektor szkoły- Urszula Machalica. Goście obejrzeli lekcje matematyki, fizyki, biologii, geografii, wiedzy o kulturze i wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia po angielsku prowadziły Bożena Żurkowska, Agata Michałek-Telega, Agnieszka Komorowska, Anatta Słowik, Anna Krysztafkiewicz-Oleś oraz Hanna Mrozek-Granieczny. Nauczyciele z Miarki posiadają kwalifikacje zarówno do nauczania poszczególnych przedmiotów jak i języka angielskiego. Po obejrzeniu lekcji prowadzący odpowiadali na pytania uczestników projektu, wymieniali się uwagami metodycznymi, merytorycznymi i organizacyjnymi. Wszystkim towarzyszyła refleksja dydaktyczna, która przyniesie zapewne wysokie efekty kształcenia w szkole, a gościom z Europy pomoże we wdrożeniu klas dwujęzycznych w ich rodzimych szkołach.