Informuję, że Zespół Szkół Ogólnokształcących, począwszy od 8 kwietnia 2019 r., przystępuje do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty. W związku z tym nie ma możliwości prowadzenia w szkole zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Jednocześnie, ze względu na trwające nadal rozmowy związków z rządem uczniowie klas gimnazjalnych proszeni są o bieżące śledzenie komunikatów ws. egzaminów na stronie internetowej szkoły i za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

dyrektor szkoły

Urszula Machalica

Oświadczenie Związku Miast Polskich – do pobrania