Dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Żorach informuje, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rady Pedagogicznej 25 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym uchwalono wyniki klasyfikacji i promocji uczniów klas trzecich liceum ( art. 70, ust  1, pkt 2 ustawy o systemie oświaty )

Pożegnanie absolwentów, połączone z rozdaniem świadectw odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku w Sali MOK-u o godzinie 15:00