W dniach 27 i 28 maja 2019 roku odbędą się w naszej szkole warsztaty dla młodzieży klasy 2 c przygotowane przez Ośrodek Karta z Warszawy i Teatr Ochota.

Celem warsztatów jest:uruchomienie krytycznego i twórczego myślenia wśród uczestników wobec historycznych tekstów źródłowych, poznanie sytuacji jednostki wobec mechanizmów totalitaryzmu i wojny, ze szczególnym uwzględnieniem losów mieszkańców obecnych Ziem Zachodnich i Północnych, uruchomienie dyskusji na takie tematy jak: tożsamość regionalna, kulturowa i narodowa, sytuacja graniczne, bohaterstwo i odwaga, relacji ofiara-oprawca oraz przejścia pomiędzy tymi statusami oraz zapoznanie uczestników z wydawnictwami Ośrodka Karta.