4 lipca od godz. 08:00 na stronie www.oke.jaworzno.pl w Serwisie dla zdających → Serwis maturzysty zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 4 lipca 2019 roku od godziny 10.00.

Świadectwa można odbierać także w późniejszym terminie w godzinach pracy sekretariatu.