W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.

Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

W godzinach 8.00 – 12.00 w szkole zostaną przeprowadzone zajęcia opiekuńcze. Proszę zgłaszać potrzebę lub wolę udziału w tych zajęciach u wychowawców.

Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia. Radości z pracy i dobrej, satysfakcjonującej edukacji!