133 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski spotkało się w czwartek 5 grudnia 2019 r. w Opolu, by przystąpić do finałowego testu wiedzy Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie, edycja 6: Polski alpinizm i himalaizm. 30 osób z 133 piszących ostatni etap otrzymało tytuł laureata i wśród nich jest aż trzech uczniów z naszej szkoły:

2 miejsce zajęła Aleksandra Sinka z kl. IAN T

19 miejsce zajął Mateusz Kaczmarczyk z kl. IIIA T

24 miejsce należy do Kacpra Filipowkiego z kl. IBN LO

Dodajmy, iż tytuł finalisty otrzymali również Jan Marcisz z kl. IAN LO oraz Dawid Radkowski z kl. IA LO.

Uczniowie biorący udział w finale zakwalifikowali się do niego z etapów szkolnych, w których brało udział prawie 1000 uczniów.
Test finałowy liczył 36 pytań. Oprócz pytań otwartych i zamkniętych jedno pytanie miało charakter opisowy, refleksyjny. Tematyka dotyczyła alpinizmu i himalaizmu Polaków. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się również znajomością życia świętych, jak również rożnymi tekstami papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Franciszka.

Opiekunem uczniów był pan Łukasz Ślosarek.