Daniel Sadowski z I d, Filip Rajpert z I d i Kamil Szeglowski z II d zakwalifikowali się do II etapu Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Drużyna jest jednym z 26 najlepszych zespołów w województwie śląskim. Życzymy sukcesów na kolejnym etapie.