Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne udostępnią materiały do indywidualnego przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w warunkach domowych w dniach 2 – 8 kwietnia, wg harmonogramu zamieszczonego na stronie

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/komunikaty/2020/20200324_Proba_EM.pdf

Arkusze wraz z plikami audio będzie można pobrać ze strony

www.cke.gov.pl

Rozwiązania zostaną opublikowane 15 kwietnia na stronie CKE.

Ważne jest, aby próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań).

Warto skorzystać z materiałów CKE.