Przypominamy, że od 27 kwietnia 2020 r. do 24 maja 2020 r. kontynuowane jest nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach.