Przypominamy, że zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8 czerwca – 29 czerwca.

Ze szczegółowym harmonogramem można zapoznać się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

Informacje o sposobie organizacji egzaminu maturalnego zostaną przekazane w późniejszym terminie, po opublikowaniu przez CKE stosownych wytycznych.