W roku szkolnym 2019/2020 ILO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki miało zaszczyt reprezentować Polskę w międzynarodowej inicjatywie, dotyczącej przyszłości energetycznej całego świata.

Projekt, zorganizowany dzięki wspólpracy The Centre for Global Citizenship Education and Research, Petrocultures, and Just Powers at the University of Alberta, Language and Literacy Education at the University of British Columbia,the Department of Communication Arts at theUniversity of Waterloo TakingITGlobal, and the Centre for Global Education, wyróżniał się tym, że to właśnie młodzież odgrywała w nim kluczową rolę.

Od października do maja uczniowie brali udział w wielu dyskusjach na temat sprawiedliwości energetycznej świata, sposobów pozyskiwania energii, łańcucha dostaw, ludzkiej mentalności a także wielu innych, równie ważnych kwestii. Co miesiąc odbywały się wideokonferencje, podczas których uczestnicy z prawie dwudziestu krajów, z niemal wszystkich kontynentów, mieli okazję wymieniać się poglądami i przemyśleniami na temat zagadnień stawianych do rozważenia przez pracowników naukowych University of Alberta oraz University of British Columbia. Zwieńczeniem projektu była wideokonferencja „Writer’s Retreat”, gdzie najbardziej aktywni uczestnicy ILO, Filip Rajpert – autor comiesięcznych blogów tematycznych – oraz Tomasz Kempiński reprezentowali polską młodzież. Pierwotnie najaktywniejsi uczniowie, polecieć mieli w kwietniu 2020 do Lizbony na międzynarodową konferencję poświęconą ochronie środowiska 5th International Conference on Environmental Pollution, Tratment and Protection (ICEPTP’20). Tam wszyscy uczestnicy, reprezentując swoje kraje, mieli spotkać się wraz z organizatorami twarzą w twarz, jednak pandemia SARS-CoV-2 uniemożliwiła realizację tego założenia. Mimo to, młodzież całego świata nie poddała się i kontynuowała pracę zdalnie. W czasie ostatniej konferencji, składającej się z siedmiu, trzygodzinnych sesji, wybrani uczniowie z całego świata wspólnie opracowali prezentację, esej oraz artykuł prasowy, w których dzielą się oni swoją ogromną wiedzą, kluczowymi przemyśleniami, a także apelem do mieszkańców wszystkich krajów świata, aby ci zjednoczyli się w imię zmian w globalnym sektorze energetycznym. Wyniki tej pracy opublikowane zostaną niedługo w mediach na całym świecie oraz w wielu szkołach stowarzyszonych z UNESCO. Warto dodać, że poniższa grafika autorstwa Filipa Rajperta, jednego z uczniów reprezentujących Polskę w czasie ostatniej, globalnej wideokonferencji została plakatem całej inicjatywy.