W zakładce Dla uczniów/ Informator maturalny 2020 zamieszczone zostały najważniejsze informacje dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. w naszej szkole opracowane na postawie Wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

Proszę się z nimi zapoznać.

W najbliższym czasie w Informatorze maturalnym zostaną opublikowane kolejne instrukcje dla przystępujących do egzaminu maturalnego.