W związku z nowymi wytycznymi MEN dotyczącymi funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w strefie żółtej w Zespole Szkół nr 1 nauczanie hybrydowe odbywa się wg następujących zasad:

  • Wszyscy uczniowie podzieleni są na 2 grupy:

Grupa I – klasy I i III liceum i technikum oraz klasa IV technikum

Grupa II – klasy II liceum i technikum

  • Grupy przychodzą do szkoły naprzemiennie – w jednym tygodniu grupa I, w kolejnym – grupa II
  • 19 października zajęcia zdalne rozpoczyna grupa II (klasy II), a uczniowie klas I i III oraz IV technikum przychodzą do szkoły i mają zajęcia stacjonarne.
  • Pracujemy zgodnie z dotychczasowym planem.
  • Nauczanie zdalne przeprowadzamy w rzeczywistym czasie wynikającym z planu lekcji w aplikacji MS Teams.
  • Zastępstwa będą przydzielane tylko klasom obecnym w szkole. W klasach, które mają nauczanie zdalne, zastępstwa nie będą realizowane.
  • Zasady oceniania pozostają jak w ocenianiu stacjonarnym.