Miło nam poinformować, że Inga Pasek z klasy 1 d LO uzyskała stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty –VI edycja”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Inga znalazła się na 28 pozycji listy rankingowej na 792 przyznane stypendia.

Serdecznie gratulujemy!