5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Dane do logowania zostały przekazane przy odbiorze świadectw ukończenia szkoły

Jeśli zajdzie taka potrzeba, zagubione dane do logowania można odzyskać w sekretariacie szkoły.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających 5 lipca 2021 roku w godzinach od 10.00 – 13.00 wg następującego harmonogramu:

Odbiór świadectw w sali 25

10.00 – 11.00 – klasa A

11.00 – 12.00 – klasa C

12.00 – 13.00 – absolwenci z lat ubiegłych

Odbiór świadectw w sali 10

10.00 – 11.00 – klasa D

11.00 – 12.00 – klasa E

12.00 – 13.00 – klasa technikum

 

Absolwenci odbierają świadectwa dojrzałości osobiście. W przypadku braku takiej możliwości absolwenci mogą pisemnie upoważnić do odbioru świadectwa inną osobę. Upoważnienie to pozostaje w dokumentacji szkoły.

W miarę możliwości proszę odbierać świadectwa maturalne w dniu ogłoszenia wyników. Usprawni to organizację pracy i pozwoli zapobiec gromadzeniu się. Pamiętajmy o trwających pracach rekrutacyjnych do liceum i technikum.  

Po świadectwa należy się zgłosić z dowodem tożsamości i (najlepiej) własnym długopisem. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek i dezynfekcja rąk.

Świadectwa maturalne będzie można również odebrać w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 – 13.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 9:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).