W ramach Obchodów Europejskiego Dnia Języków zorganizowano w naszej szkole VI edycję Konkursu Językowo-Kulturowego, w którym uczestniczyły dwuosobowe zespoły uczniów klas pierwszych. W tym roku zwyciężył zespół z klasy 1d w składzie : Hanna Szczykutowicz i Karolina Kozyrauczennice zdobyły nagrodę główną, a wyróżnienie otrzymał zespół w składzie: Konrad Wiśniewski z kl. 1e i Bartosz Latka z kl.1b.

Serdeczne  Gratulacje !!! 

Nagrody wręczyła pani Dyrekto , a ufundowała Rada Rodziców.

Konkurs przygotowały i   przeprowadziły : p. Hanna Oleś i p. B.Barglik.