ORGANIZACJA ZAJĘĆ W CZASIE REKOLEKCJI
UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE UCZĘSZCZAJĄ NA RELIGIĘ W SZKOLE , O GODZINIE 11.00 REALIZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
23 MARZEC ŚRODA
GODZ.11.00
KLASY I ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM LM – SALA NR 44
KLASY II ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM RG – SALA NR 40
KLASY III N – ZAJĘCIA SPORTOWE RO – HALA SPORTOWA
KLASY III I IVAT – – ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM RR – SALA GIMNASTYCZNA
KLASY I-III T – ZAJĘCIA W BIBLIOTECE LK

24 MARZEC CZWARTEK
GODZ.11.00
KLASY I ZAJĘCIA W BIBLIOTECE LK
KLASY II + II AT ZAJĘCIA Z NAUKI JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO – KA – SALA GIMNASTYCZNA + CHĘTNI Z KL. III I TECHNIKUM
KLASY III N – ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM LM SALA 40

25 MARZEC PIĄTEK
GODZ.11.00
KLASY I ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM BU – SALA 40
KLASY III N – ZAJĘCIA JĘZYKOWE JW SALA 40