Psycholog!

Zapraszamy zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli do kontaktu indywidualnego z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Spotkanie z panią Katarzyną Liszką – Holeczek zaplanowane jest na 28 kwietnia 2022 r. w godzinach 8.00 – 12.00 (kolejne spotkanie przewidziane jest na 19.05.2022). Przypominamy również, że z pomocy psychologicznej można skorzystać codziennie u naszych pedagogów i psychologa szkolnego.

Unijne środki w „Miarkowym” użyciu

Zbliżamy się do końca realizacji projektu unijnego „Miarka szkoła z tradycją – wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach”. Za nami szereg trudnych przedsięwzięć. Zrealizowaliśmy zajęcia edukacyjne o charakterze wyrównawczym z matematyki, biologii, geografii i chemii. Uczniowie mogli też wybrać zajęcia realizowane metodą eksperymentu. Wszystko było możliwe dzięki…