Fotograf w szkole!

W dniu 20.09.2022 oraz 29.09.2022 w sali numer 11 odbędzie się sesja zdjęciowa dla uczniów/klas naszej szkoły. Będą wykonywane zdjęcia klasowe, przyjacielskie i indywidualne.

Klasy, które nie są zainteresowane sesją  proszę o niezwłoczną informację zwrotną (do poniedziałku, przez przewodniczącego klasy).

Proszę o dostosowanie się do poniższego harmonogramu, o punktualne i sprawne wstawianie i przemieszczanie się w wyznaczone miejsce pod opieką nauczycieli – wychowawcy. Każda klasa ma kwadrans na dokonanie zdjęć.  Od godziny 12.50 we wtorek i w czwartek od 11.50 będzie można dodatkowo skorzystać z oferty fotografa.  Ewentualne zmiany godzin proszę dokonać za porozumieniem stron. Klasy, które nie wstawią się w wyznaczonym terminie nie będą miały możliwości zrobienia sobie zdjęcia.

Harmonogram sesji zdjęciowych w dniu 20.09.2022:

1 lekcja   8.00 klasa 4CN – OM 8.15 klasa 1A – Ko 8.30 klasa 4AN – IP   2 lekcja   8.55 klasa 1B – HO 9.10 klasa 2C – KA 9.25 klasa 4BN – BŻ   3 lekcja 9.50 klasa 3A – MW 10.05 klasa 1E – BR 10.20 klasa 2B – HM    4 lekcja   10.45 klasa 3AT – JF 11.00 klasa 4EN – DZ 11.15 klasa 1C – MN   5 lekcja   11.35 klasa 1D – Mu 11.50 klasa 4AT – RR 12.05 klasa 2A – MA 6 lekcja   12.35 klasa 4ANT – BS 12.50 termin rezerwowy  

Harmonogram sesji zdjęciowych w dniu 29.09.2022:

1 lekcja   8.30 klasa 1PU – SA   2 lekcja   8.55 klasa 2D – GA 9.10 klasa 3D – EP 9.25 klasa 4DN – AS   3 lekcja   9.50 klasa 2E – TS 10.05 klasa 3B – TM 10.20 klasa 3C – BK    4 lekcja   10.45 klasa 3E – MJ 11.00 klasa 1F – WO 11.15 klasa 2AT – BG   5 lekcja   11.35 klasa 1AT – JJ 11.50 termin rezerwowy