17 marca po 2 lekcji część klas wychodzi do MOK-u na finał ogólnopolskiego konkursu Discover Canada. Wyznaczone klasy wychodzą spod szkoły pod opieką nauczyciela: 1d ŁK, 1f SA, 2b KK, 2d MN, 2e JF, 3a IM, 3b BŻ.  Opiekę na 4 lekcji prowadzą nauczyciele uczący w danej klasie, tj: 1d MG, 1f MA, 2b GA, 2D GA, 2e EP, 3a SA, 3b RR. Finał trwa do około 11.15-30.