22 maja odbędzie się wyjście klas pierwszych na strzelnicę „Dębina” wg następującego planu:

Klasa 1E LO – wyjście ze szkoły o godz. 8.00 pod opieką pani B. Kosior – uczniowie wracają na 4 godzinę lekcyjną.

Klasa 1B LO – wyjście ze szkoły o godz. 8.55 pod opieką pani H. Oleś – uczniowie wracają na 5 godzinę lekcyjną.

Klasa 1D LO – wyjście ze szkoły o godz. 9.20 pod opieką pani B. Kurzei – uczniowie wracają na 7 godzinę lekcyjną.

Klasa 1C LO – wyjście ze szkoły o godz. 9.50 pod opieką pana Ł. Kusia – uczniowie wracają na 6 godzinę lekcyjną.

Klasa 1 AT – wyjście ze szkoły o godz. 10.45 pod opieką pani J. Jędrzejczyk – uczniowie wracają na 7 godzinę lekcyjną.

Klasa 1F LO – wyjście ze szkoły o godz. 11.35 pod opieką pana W. Olesia – uczniowie wracają na 8 godzinę lekcyjną.

Klasa 1A LO – wyjście ze szkoły o godz. 12.30 pod opieką pani R. Rosenstrauch – uczniowie nie wracają na lekcje.