Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się 28 sierpnia o godzinie 8.00.