Uwaga!

Uczniowie, którzy chcą odsprzedać swoje niepotrzebne podręczniki proszeni są o zgłoszenie się do biblioteki szkolnej.

Biblioteka nie uczestniczy w sprzedaży, jedynie udostępnia pomieszczenie dla powyższej akcji. Każdy sprzedający dyżuruje ze swoimi podręcznikami na przerwach i prezentuje je zainteresowanym.

Termin kiermaszu:

– od 7 września do 14 września

– przerwy w godzinach pracy biblioteki szkolnej czyli: pierwsza o godz. 8.45 i ostatnia o godz. 13.20