Akcji „Drzwi Patriotyczne”, wspólne śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” o godz.11.11, refleksja dotycząca losów państwa polskiego nadana przez radiowęzeł, apel dla klas pierwszych, szkolny konkurs historyczny „II Rzeczpospolita” i flagi biało-czerwona na korytarzach szkolnych to działania przeprowadzone w tym roku w naszej szkole, aby świętować 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękujmy wszystkim uczniom za zaangażowanie i pomoc. Ewa Roter.