Zmiany w statucie szkoły

Rada Pedagogiczna w dniu 7.02.2013 uchwaliła zmiany w statucie szkoły. Obecnie § 35 otrzymuje następujące brzmienie § 35 1. Uczniowi nie wolno : a) palić papierosów, b) pić alkoholu, c) używać wulgarnych słów, d) używać i rozprowadzać narkotyków i innych środków odurzających, e) używać telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych, f) używać dyktafonów bez zgody…

I Miarkowy Przegląd Filmowy

W dniach od 26 do 30 listopada odbywał się I Miarkowy Przegląd Filmowy, w ramach którego uczniowie gimnazjum i liceum mogli poszerzyć swoją wiedzę z następujących tematów: Magia kina, Ikony kina niemego, Dzieci bezdomne w dokumencie ,Wybrane polskie filmy animowane, Kino mistrzów. Szczególną aktywnością wykazali się następujący uczniowie: Aleksandra Chabrzyk (kl. III F), Natalia Orzechowska…

Dzień Otwarty w ZSO

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.Miarki i Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi serdecznie zaprasza kandydatów do naszych szkół wraz z rodzicami na Dzień Otwarty, który odbędzie się 20 marca (wtorek) 2012 r. w godzinach od 15.00 do 18.30. W programie m.in.: – 16.00 – przedstawienie koncepcji nowego liceum ogólnokształcącego – prezentacja…

Niech stulecie urodzin Czesława Miłosza stanie się okazją do ponownego spotkania z jego dziełem…

W związku z z Rokiem Czesława Milosza biblioteka szkolna ogłasza następujace konkursy: – konkurs czytelniczy Laureat Literackiej Nagrody Nobla- Czesław Miłosz (praca domowa) wrzesień 2011 – konkurs na plakat związany z życiem i twórczością Czesława Miłosza- termin do 15.10.2011 – konkurs na prezentację multimedialną na temat życia i twórczości noblisty- termin do 15.10.2011 – konkurs…

Szkolny Tydzień Kultury tuż tuż…

Opis wymagań do konkursów o tytuł Bezbłędnego Miarkowicza i Mistrza Mowy Polskiej w zakładce Pobierz zadania.Konkursy Tegoroczny Tydzień Kultury odbędzie się tuż po feriach i będzie trwał przez cały tydzień- od 31 stycznia do 4 lutego 2011 roku. Klasy, które zgłosiły się do uczestnictwa w imprezach, będą mogły wziąć udział w: pokazie mody i sportu…