1. Link do strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie: http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny
  2. Link do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej http://www.cke.edu.pl , gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020.
  3. Komunikat o dostosowaniach 2020 – pobierz
  4. Egzamin maturalny z informatyki 2020 – pobierz
  5. Harmonogram egzaminów 2020 – pobierz
  6. Deklaracja – załącznik 1a – pobierz
  7. Procedury 2020 – pobierz
  8. Komunikat o przyborach 2020 – pobierz
  9. Komunikat o olimpiadach 2020 – wkrótce
  10. Instrukcja dla zdającego – wkrótce