GIMNAZJUM

Przedmiot
Wymagania edukacyjne
Religia
pobierz
pobierz
pobierz
Język polski
pobierz
Język angielski
pobierz
Język niemiecki
pobierz
Język włoski
pobierz
Język francuski
pobierz
Historia
pobierz
Wiedza o społeczeństwie
pobierz
Matematyka
pobierz
Fizyka
pobierz
Biologia
pobierz
pobierz
pobierz
Chemia
pobierz
Geografia
pobierz
pobierz
pobierz
Muzyka
pobierz
Plastyka
pobierz
Informatyka
pobierz
Zajęcia artystyczne
pobierz
Zajęcia techniczne
pobierz
Wychowanie fizyczne
pobierz
Dzieje Żor
pobierz
Edukacja dla bezpieczeństwa
pobierz

LICEUM

Przedmiot
Klasy pierwsze
Klasy drugie
Klasy trzecie
Religia
pobierz
pobierz
pobierz
Język polski
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz

pobierz
Język angielski
pobierz
Język niemiecki
pobierz
Język hiszpański
pobierz
Język francuski
pobierz
Historia
pobierz
pobierz
pobierz
Wiedza o społeczeństwie
pobierz
pobierz
pobierz
Matematyka
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
Fizyka
pobierz
pobierz
pobierz
Chemia
pobierz
pobierz
Biologia
pobierz
pobierz
Geografia
pobierz
pobierz
Podstawy przedsiębiorczości
pobierz
Informatyka
pobierz
pobierz
pobierz
Edukacja dla bezpieczeństwa
pobierz
Wiedza o kulturze
pobierz
Historia i społeczeństwo
pobierz
pobierz
Przyroda
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
Wychowanie fizyczne
pobierz
Dziennikarstwo
pobierz
Edukacja prawna
pobierz
Język angielski w biznesie
pobierz