dr Mariusz Gębarowski

p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Żorach

 

mgr Jolanta Widzińska

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Żorach

 

mgr Joanna Lojza

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Żorach

mgr Radosław Roś

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Żorach