Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2023 – 2024
Dyrekcja:
 • p.o. dyrektora: dr Mariusz Gębarowski
 • wicedyrektor: mgr Radosław Roś
 • wicedyrektor: mgr Jolanta Widzińska
 • wicedyrektor: mgr Joanna Lojza
Język polski
 • mgr Urszula Machalica
 • mgr Elżbieta Klemens
 • mgr Olga Marciniak – Szychta
 • mgr Renata Rosenstrauch
 • mgr Dagmara Zazulak
 • mgr Bożena Wyleżoł
Język angielski
 • mgr Anna Krysztafkiewicz-Oleś
 • mgr Beata Kurzeja
 • mgr Wojciech Oleś
 • mgr Beata Pasierbek
 • mgr Bożena Żurkowska
 • mgr Joanna Woś
 • mgr Iwona Tlołka
 • mgr Hanna Mrozek-Granieczny
 • mgr Bogusława Kosior
 • mgr Anatta Słowik
 • mgr Agata Michałek-Telega
 • mgr Małgorzata Klimek
 • mgr Joanna Jaróżek
 • mgr Agnieszka Komorowska
Język francuski
 • mgr Małgorzata Golan
Język niemiecki
 • mgr Barbara Barglik
 • mgr Olga Cannizzo
 • mgr Barbara Perenc
Język hiszpański
 • mgr Hanna Oleś
 • mgr Małgorzata Klimek
Język włoski
 • mgr Olga Cannizzo
Matematyka
 • mgr Agnieszka Komorowska
 • mgr Blanka Plata
 • mgr Jolanta Widzińska
 • mgr Joanna Żarczyńska-Jędrzejczyk
 • mgr Adam Herman
 • mgr Zbigniew Nowak
 • mgr Monika Piecha
Fizyka
 • dr Mariusz Gębarowski
 • mgr Anatta Słowik
 • mgr Weronika Wycisk
Chemia
 • mgr Magdalena Gębarowska
 • mgr Katarzyna Kubańska
 • mgr Tomasz Sieradzan
 • mgr Gabriela Marzec
Biologia
 • dr Marzena Gancarczyk-Gola
 • mgr Ewa Poznańska
 • mgr Hanna Mrozek-Granieczny
Geografia
 • mgr Agata Michałek-Telega
 • mgr Mariola Oleś
 • mgr Olga Cannizzo
Historia i Hit
 • mgr Joanna Lojza
 • mgr Teresa Matynia
 • mgr Marcin Wieczorek
 • mgr Ewa Roter
 • mgr Barbara Sitek
Informatyka
 • mgr Adam Herman
 • dr Mariusz Gębarowski
 • mgr Magdalena Gębarowska
 • mgr Wojciech Oleś
Podstawy przedsiębiorczości
 • mgr Jolanta Górska
Muzyka
 • mgr Andrzej Marciniec
 • mgr Agata Starzec
Wychowanie fizyczne
 • mgr Monika Chromik
 • mgr Jadwiga Formela
 • mgr Katarzyna Kubańska
 • mgr Łukasz Kuś
 • mgr Mariola Oleś
 • mgr Radosław Roś
 • mgr Małgorzata Golan
 • mgr Łukasz Ślosarek
Religia
 • mgr Anna Strzoda
 • ks. Rafał Procek
 • mgr Magdalena Polok
Wiedza o społeczeństwie
 • mgr Joanna Lojza
 • mgr Marcin Wieczorek
 • mgr Ewa Roter
 • mgr Bożena Żurkowska
Wiedza o kulturze Kanady
 • mgr Hanna Mrozek-Granieczny
Wiedza o społeczeństwie Kanady
 • mgr Bożena Żurkowska
Przedmioty zawodowe
 • mgr Irena Kreis-Podruczny
 • mgr Wioleta Bolesta
 • mgr Anna Grynicka
 • mgr Jagoda Mikołajec
 • dr inż. Wojciech Machowicz
 • mgr Krzysztof Górny
 • mgr Gabriela Marzec
 • mgr Tomasz Odrozek
 • mgr Marcin Bałanda
Edukacja dla bezpieczeństwa i pierwsza pomoc
 • mgr Łukasz Ślosarek
Etyka
 • mgr Gabriela Żurkowska
Pedagog / psycholog
 • mgr Renata Gibas
 • mgr Liliana Marcisz
 • mgr Klaudia Jaroszewska
 • mgr Wioleta Fryś-Osmałek
Matematyka stosowana
 • mgr Agnieszka Komorowska
 • mgr Joanna Żarczyńska-Jędrzejczyk
Nauczyciele uczący dwujęzycznie
 • mgr Bożena Żurkowska
 • mgr Agnieszka Komorowska
 • mgr Anatta Słowik
 • mgr Agata Michałek-Telega
 • mgr Hanna Mrozek-Granieczny
 • mgr Wojciech Oleś
Doradca zawodowy
 • mgr Wioleta Fryś-Osmałek
Wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Mariola Oleś
 • mgr Anna Strzoda
Biblioteka
 • mgr Lucyna Wyszyńska
 • mgr Magdalena Polok