Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący: Mariusz Samek
Wiceprzewodnicząca: Monika Ściana
Skarbnik: Krystyna Wiśniewska
Sekretarz: Hanna Sobik

Komisja rewizyjna:

Agata Grela, Anna Pędziwiatr

Skarbnik Rady Rodziców dyżuruje w szkole w każdy czwartek od godziny 8:30 do 11:00 w pokoju nauczycielskim.

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy:
RADA RODZICÓW PRZY LO NR 1
26 1500 1214 1212 1001 8347 0000

Przy dokonywaniu przelewu bankowego należy zaznaczyć imię, nazwisko, klasę oraz szkołę (liceum lub technikum) ucznia.

Wpłaty na konto Rady Rodziców są dobrowolne. Każda kwota mile widziana. Z zebranych pieniędzy finansujemy m.in. zakup nowych szafek, delegacje uczniowskie, Wasz udział w konkursach i olimpiadach oraz imprezach sportowych.