Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Klasa 1B - „Prawno-ekonomiczna” z modułem Kanadyjskim – dwujęzyczna z drugim językiem wykładowym angielskim
REKRUTACJA DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH  – od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15.00
Obowiązuje test kompetencji językowych z języka angielskiego –  31 maja 2023 r. godz. 14.00
Dodatkowy termin testu kompetencji językowych – 22 czerwca 2023 r. godz. 09.00

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • MATEMATYKA

 • GEOGRAFIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTY NAUCZANE DWUJĘZYCZNIE

 • GEOGRAFIA

 • INFORMATYKA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KANADY

 • WIEDZA O KULTURZE KANADY

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KANADY

 • WIEDZA O KULTURZE KANADY

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI

 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI/JĘZYK FRANCUSKI/JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK WŁOSKI

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE

Nauka w klasie o tych rozszerzeniach pomoże uczniowi rozwijać zainteresowania przedmiotami ścisłymi, ekonomicznym i prawnymi. Przygotuje też  do zdania matury w zakresie rozszerzonym z matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego. To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z prawem, biznesem, własną działalnością gospodarczą w połączeniu z umiejętnościami językowymi i wiedzą o globalnych procesach ekonomicznych. Proces kształcenia w tym oddziale odbywa się pod patronatem Ambasady Kanadyjskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Realizowane są wspólne programy autorskie, a także projekty edukacyjne.

Klasa jest objęta patronatem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego, szczególnie współpracujemy z Zakładem Studiów Kanadyjskich, realizując wspólnie programy i projekty edukacyjne, m.in. Dni Kultury Kanadyjskiej, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie: „Discover Canada”.

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:

 • wiedzę o społeczeństwie Kanady,
 • wiedzę o kulturze Kanady,
 •  wyjazdy na wykłady z matematyki, informatyki, fizyki lub geografii między innymi na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym i Politechnice Śląskiej,
 • zajęcia kółka matematycznego, informatycznego, geograficznego i  fizycznego,
 • wyjazdy do Elektrowni Łaziska, Muzeum Techniki w Ostrawie, Planetarium Śląskiego
 • udział w Dniach Kultury Kanadyjskiej w szkole i na Uniwersytecie Śląskim
 • zajęcia do wyboru z myślografii, umiejętności społecznych, pracy zespołowej, sportowo-obronne, sportowe

Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach, np.:

 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA, Kangur Matematyczny,
 • Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowe,
 • Międzynarodowa Olimpiada Kreatywności,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”,
 • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Discover Canada”.

Klasy o tym profilu są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • Matematykę,
 • Budownictwo,
 • Ekonomię,
 • Geologię,
 • Geodezję,
 • Turystykę,
 • Kartografię,
 • Stosunki Międzynarodowe,
 • Handel Zagraniczny,
 • Finanse i Rachunkowość,
 • Bankowość,
 • Lingwistyka Stosowana,