Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Klasa 1C - „Humanistyczna” z modułem retoryczno-edytorskim

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • JĘZYK POLSKI

 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

 • SZTUKA MÓWIENIA I PISANIA

 • EDYTOWANIE TEKSTU

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI
 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI/JĘZYK FRANCUSKI/JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK WŁOSKI

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE

Klasa humanistyczna jest adresowana do uczniów, którzy wykazują zainteresowania przedmiotami humanistycznymi, są też nastawieni na aktywność artystyczną, dziennikarską, społeczną i obywatelską. Przygotuje do zdania matury w zakresie rozszerzonym z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie będą brali udział w realizacji projektów, akcji  społecznych i programach z zakresu mediów społecznościowych, psychologii społecznej i prawa oraz w licznych konkursach i olimpiadach. W klasie tej szczególną uwagę zwraca się na rozwój osobisty ucznia, kształcenie kompetencji komunikacyjnych, społecznych, przygotowanie do wystąpień publicznych, prezentację i autoprezentację. W celu realizacji podstawy programowej współpracujemy z  Uniwersytetem  Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Biblioteką Śląską, Biblioteką Miejską w Żorach, Sądem Rejonowym w Żorach, Miejskim Ośrodkiem Kultury i Muzeum Miejskim w Żorach.

 

Jest to klasa autorska istniejąca już ponad 10 lat i po modyfikacjach programu nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem. Proces kształcenia w tych oddziałach skupia się na przygotowaniu do studiów typu: filologia polska, filologie obce, prawo, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, historia, komunikacja społeczna, zarządzanie mediami, marketing, reklama, public relations, pedagogika, pedagogika specjalna, lingwistyka, reżyseria, aktorstwo.

 

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:

 • realizacja edukacji społecznej  ramach projektów edukacyjnych i akcji obywatelskich
 •  wyjazdy na wykłady z między innymi na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym
 • zajęcia kółka historycznego, językowego,
 • wyjazdy do teatrów, muzeów, instytucji kultury
 • udział w Dniach Kultury Kanadyjskiej w szkole i na Uniwersytecie Śląskim
 • zajęcia do wyboru z myślografii, umiejętności społecznych, pracy zespołowej, sportowo-obronne, sportowe

 

Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach, np.:

 • Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiadzie Języka Angielskiego,
 • Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiadzie o Prawach Człowieka,
 • Olimpiadzie Historycznej,
 • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach,
 • Konkursie Historycznym: „Legiony to żołnierska nuta”,
 • „Pojedynku na słowa”,
 • Konkursie Artystycznym: „Ballo”,
 • Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów w Języku Polskim,
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastów”,
 • Międzynarodowa Olimpiada Kreatywności,

Klasy o tym profilu są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • Prawo,
 • Prawo i administrację,
 • Filologię polską,
 • Lingwistykę stosowaną,
 • Logopedię,
 • Politologię,
 • Językoznawstwo ogólne,
 • Dziennikarstwo,
 • Public relations,
 • Psychologia,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Kulturoznawstwo,
 • Historia,
 • Komunikacja społeczna,
 • Zarządzanie mediami,
 • Marketing,
 • Reklama,
 • Reżyseria.