Zasady innowacji: „Śląsk – moje miejsce.
Program edukacji regionalnej dla szkół ponadgimnazjalnych”

Informacje ogólne

Innowacja;  „Śląsk-moje miejsce. Program edukacji regionalnej dla szkół ponadgimnazjalnych” została opracowana przez zespół nauczycieli,w skład którego wchodzą : Urszula Machalica, Mariola Żur – Kawałek, Marzena Gancarczyk – Gola, Agata Michałek – Telega, Joanna Lojza, Barbara Szulik-Silka, Marcin Wieczorek, Dariusz Domański, Łukasz Ślosarek. Innowacja zostanie wprowadzona w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach i będzie realizowana przez okres dwóch lat szkolnych

W programie mogą wziąć udział uczniowie liceum bez względu na wiek i realizowane zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym. Podstawą zakwalifikowania ucznia do programu będzie deklaracja. Wprowadzana innowacja  będzie miała charakter interdyscyplinarny, obejmujący treści z następujących przedmiotów: języka polskiego, wiedzy o kulturze, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości oraz biologii.

Zasady innowacji: „Śląsk – moje miejsce":