Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Klasa 1A - „Politechniczna” – dwujęzyczna z drugim językiem wykładowym angielskim
REKRUTACJA DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH  – od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00
Obowiązuje test kompetencji językowych z języka angielskiego –  06 czerwca 2024 r. godz. 14.00
Dodatkowy termin testu kompetencji językowych – 18 czerwca 2024 r. godz. 09.00

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • MATEMATYKA

 • FIZYKA
 • INFORMATYKA

PRZEDMIOTY NAUCZANE DWUJĘZYCZNIE

 • GEOGRAFIA

 • FIZYKA
 • FIZYKA DOŚWIADCZALNA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

 • FIZYKA DOŚWIADCZALNA

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI

 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI/JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK WŁOSKI

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE

Nauka w klasie o tych rozszerzeniach pomoże uczniowi rozwijać zainteresowania przedmiotami ścisłymi oraz umożliwi kształcenie na kierunkach ścisłych, politechnicznych. Przygotuje też  do zdania matury w zakresie rozszerzonym z matematyki, informatyki i fizyki, a także na poziomie dwujęzycznym z geografii i matematyki. W kształceniu ściśle współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską oraz Uniwersytetem Ekonomicznym, ucząc myślenia naukowo-technicznego, prowadząc działalność eksperymentalną i innowacyjną. Realizujemy programy i projekty, w tym unijne. Bardzo dobra baza szkoły i bogata oferta zajęć  pozalekcyjnych pozwala na uczenie się przez doświadczenie i szerokie wykorzystanie w edukacji technologii informacyjnej. Takie rozwiązanie umożliwia dostanie się na studia techniczne, matematykę, ekonomię, astronomię i fizykę nie tylko w Polsce, ale także poza Jej granicami.

 

To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten profil ułatwi dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą, a ta tendencja jeszcze przez długie lata nie ulegnie zmianie. Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:

 • matematykę stosowaną
 • wyjazdy na wykłady z matematyki, informatyki, fizyki między innymi na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym i Politechnice Śląskiej,
 • zajęcia kółka matematycznego, informatycznego,  fizycznego,
 • wyjazdy do Elektrowni Łaziska, Muzeum Techniki w Ostrawie, Planetarium Śląskiego.

Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach, np.:

 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z matematyki i fizyki,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,
 • Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotów Ścisłych Sowa Matematyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”.

Klasy o tym profilu są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • Automatykę i Robotykę,
 • Fizykę Stosowaną,
 • Mechatronikę,
 • Matematykę,
 • Informatykę,
 • Astronomię,
 • Fizykę Medyczną,
 • Budownictwo,
 • Architekturę,
 • Ekonomię,
 • Elektrotechnikę,
 • Telekomunikację,
 • Energetykę,
 • Nanotechnologię i Nanomateriały,
 • Geologię,
 • Geodezję,
 • Kartografię
 • Elektronikę,
 • Mechanikę i Budowę Maszyn,