Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Klasa 1E - „Przyrodnicza, eksperymentalna”

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • BIOLOGIA

 • CHEMIA
 • JĘZYK ANGIELSKI

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

 • METODA EKSPERYMENTU NAUKOWEGO W BIOLOGII I CHEMII

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI
 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI/JĘZYK FRANCUSKI/JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK WŁOSKI

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE

Profil klasy ma na celu wszechstronne przygotowanie ucznia do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych. Przygotuje też  do zdania matury w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego. Dodatkowo ofertę wzbogacają zajęcia z metody eksperymentu naukowego w biologii i chemii, dzięki którym uczeń pozna zasady prowadzenia badań, analizy i wnioskowania, a także pisania prac badawczych. W ramach zajęć uczeń pozna różne metody pracy  –  warsztatową, laboratoryjną, zajęcia terenowe itp. Współpracujemy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Śląskim i Politechniką Śląską. Realizujemy programy i projekty, w tym unijne. Bardzo dobra baza szkoły i bogata oferta zajęć  pozalekcyjnych pozwala na uczenie się przez doświadczenie i szerokie wykorzystanie w edukacji technologii informacyjnej.

 

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:

 • wyjazdy na wykłady z biologii, chemii na Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Medyczny,  Politechnikę Śląską,
 • zajęcia kółka biologicznego, chemicznego, języka angielskiego,
 • wyjazdy do ZOO w Chorzowie, Ostrawie lub Wrocławiu, do Palmiarni, Ogrodu Botanicznego, Muzeum Techniki w Ostrawie, Planetarium Śląskiego,
 • udział w Nocy Biologów.

Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach, np.:

 • Międzynarodowa Olimpiada Kreatywności,
 • Olimpiadzie Biologicznej,
 • Olimpiadzie Chemicznej,
 • Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia,
 • Wojewódzkim Konkursie PCK,
 • Regionalnym Konkursie: Randka z Chemią,
 • Wojewódzkim Konkursie Chemicznym,
 • Wojewódzkim Konkursie Duety Chemiczne,
 • Konkursach ekologicznych i sozologicznych.

Klasy o tym profilu są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • Medycynę,
 • Ratownictwo medyczne,
 • Stomatologię,
 • Pielęgniarstwo,
 • Położnictwo,
 • Ochronę środowiska,
 • Inżynierię środowiska,
 • Biotechnologię,
 • Fizjoterapię,
 • Farmację,
 • Kosmetologię,
 • Analitykę Medyczną,
 • Biologię,
 • Chemię,
 • Psychologię,
 • Leśnictwo,
 • Architekturę krajobrazu.