Drodzy Rodzice, Opiekunowie prawni
W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności przypominamy cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.
 
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 w Żorach, ul. Powstańców 6.
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
– wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
– poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
– przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).
Zespół, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Zespołu, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Zespołu.
Zespół przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.
Zespół wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Zespół Szkół nr 1 w Żorach, ul. Powstańców 6, 44-240 Żory lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariatlo@tlen.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych z dopiskiem dla Pana Jakuba Salamona.