• Religia

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

1 F

1 AT

 • Język polski

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

1 AT

 • Język angielski

1 A

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

1 AT

 • Język niemiecki

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

1 AT

 • Język hiszpański

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

 • Język włoski

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

1 AT

 • Język francuski

 • Historia

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

1 AT

 • Wiedza o społeczeństwie

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

 • Matematyka

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

1 AT

 • Fizyka

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

1 AT

 • Chemia

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

1 AT

 • Biologia

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

 • Geografia

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

 • Informatyka

1 A

1 B

1 C

1 C

1 D

1 E

1 AT

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

1 AT

 • Wychowanie fizyczne

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

1 AT

 • Muzyka

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

1 AT

 • Etyka

1 A

1 B

1 C

1 D

1 E

1 AT

 • Geografia z el. geologii

1 AT

 • BHP

1 AT

1 AT

 • Techniki analityczne

1 AT

 • Podstawy budownictwa

1 AT

 • Rysunek techniczny

1 AT

 • Termodynamika

1 AT

 • Technik gazownictwa

1 AT

 • Technik analityk

1 AT

 • Przedmioty zawodowe

1 AT