• Religia

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Język polski

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Język angielski

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Język niemiecki

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Język hiszpański

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

 • Język włoski

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Język francuski

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

 • Historia

3 C

 • Wiedza o społeczeństwie

3 C

 • Matematyka

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Fizyka

3 A

 • Chemia

3 D

3 E

3 AT

 • Biologia

3 D

3 E

 • Geografia

3 B

 • Informatyka

3 A

 • Wychowanie fizyczne

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Matematyka stosowana

3 A

 • Historia i społeczeństwo

3 A

3 B

3 D

3 E

3 AT

 • Wiedza o społeczeństwie Kanady

3 C

 • Metoda eksperymentu naukowego

3 E

 • Edukacja prawna w społeczeństwie obywatelskim

3 C

 • Przyroda

3 C

 • Biogeografia

3 D

 • Analityka chem. i środ.

3 AT

 • Labor. bad. bioana. i środ.

3 AT

 • Techniki analityczne

3 AT

 • Podstawy inż. sanitarnej

3 AT

 • WOS Kanady

3 C

 • Statystyka

3 B

 • Technik gazownictwa

3 AT

 • Technik analityk

3 AT

 • Przedmioty zawodowe

3 AT