• Religia

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Język polski

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Język angielski

3 A

3 A

3 A

3 B

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Język niemiecki

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Język hiszpański

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

 • Język włoski

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Język francuski

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

 • Historia

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Wiedza o społeczeństwie

3 C

 • Matematyka

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Fizyka

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Chemia

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Biologia

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Geografia

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Podstawy przedsiębiorczości

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Informatyka

3 A

3 B

3 B

3 C

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Wychowanie fizyczne

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 AT

 • Matematyka stosowana

3 A

3 D

 • Wiedza o społeczeństwie Kanady

3 B

 • Metoda eksperymentu naukowego

3 E

 • Edukacja prawna w społeczeństwie obywatelskim

3 C

 • Biologia w medycynie

3 D

 • Etyka

3 E

 • Biologia w medycynie

3 D

 • Analityka chem. i środ.

3 AT

 • Techniki analityczne

3 AT

 • Podstawy inż. sanitarnej

3 AT

 • Technik gazownictwa

3 AT

 • Technik analityk

3 AT

 • Przedmioty zawodowe

3 AT