• Religia

4 AT

 • Język polski

4 AT

 • Język angielski

4 AT

 • Język niemiecki

4 AT

 • Język włoski

4 AT

 • Matematyka

4 AT

 • Chemia

4 AT

 • Wiedza o społeczeństwie

4 AT

 • Wychowanie fizyczne

4 AT

 • Historia i społeczeństwo

4 AT

 • Analityka chem. i środ.

4 AT

 • Analityka chem. i środ.

4 AT

 • Język angielski zawodowy

4 AT

 • Technik gazownictwa

4 AT

 • Przedmioty zawodowe

4 AT

 • Język angielski zawodowy

4 AT