Czteroletnie liceum

Przedmiot
1A1B1C1D1E2A2B2C2D2E3A3B3C3D3E
ReligiaRRRRRRRRRR
Język polski
Język angielskiA-1A-1A-1A-1
A-2
A-1
A-2
A-1
A-2
AA-1
A-2
A-1
Język niemieckiBPBPBPBBBBBBBP
Język hiszpańskiHHHHHHHHHH
Język włoskiPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Język francuskiFFFFF
HistoriaPPPPPPPP
Wiedza o społeczeństwiePPPRPRPPPPPPPRPRPPPP
MatematykaPRPRPPPRPPPRPRPPPRPP
FizykaPRPPPPPPPPPRPPPPPPPP
ChemiaPPPPPPPRPRPPPPPPPRPR
BiologiaPPPPPPPRPRPPPPPPPRPR
GeografiaPPDPRDPPDPRDPPPPD
Podstawy przedsiębiorczościxxxxx
InformatykaPRPPDPPPPDPPPRPPPPPPPP
Edukacja dla bezpieczeństwaxxxxx
Wychowanie fizyczneWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF
Matematyka stosowanaxxxxxxxxx
MuzykaMMMMMxxxxx
Wiedza o społeczeństwie Kanadyxxxxxxxxx
Psychologiaxxxxxxxxxx
Fizyka medycznaxxxxxxxxxx
Metoda eksperymentu naukowegoxxxxxxxxx
Edukacja prawna w społeczeństwie obywatelskimxxxxxxxEPxx
Biologia w medycyniexxxxxxxxxx
EtykaEEEEExxxxx

Trzyletnie liceum

Przedmiot
2A2B2C2D2E3A3B3C3D3E
ReligiaRRRRRRRRR
Język polskiPPPP
Język angielskiAAAAAA
Język niemieckiBPBPBP
Język hiszpańskiHHHHHHHHH
Język włoskiPP
WK
PP
WK
PP
WK
PP
WK
PP
WK
PPPPPPPP
Język francuski
Historiaxxxxxxxxx
Wiedza o społeczeństwiexxxxxxx
MatematykaPRPRPPPRPPPRPPPRPP
FizykaPRxxxxPRxxx
ChemiaxxxPRPRxxPRPR
BiologiaxxxPRPRxxPRPR
GeografiaxxxxPRDxxx
InformatykaPRxxxxPRxxx
Historia i społeczeństwoPPPP xPP PPPPxPPPP
PrzyrodaxxPDxxxPDxx
Wychowanie fizyczneWFWFWFWFWFWFWFWFWF
Matematyka stosowanaxxxxxxx
Zajęcia dziennikarskiexxPPxxxxx
Edukacja prawna w społeczeństwie obywatelskimxxxxxxx
Statystykaxxxxxxxx
Wiedza o społeczeństwie Kanadyxxxxxxxx
BiogeografiaxxxPDxxxPDx
Metoda eksperymentu naukowegoxxxxxxx