Pięcioletnie technikum

Przedmiot
1AT2AT3AT
Język polskiPPPP
ReligiaRR
Język angielskiA-1
A-2
A-1
A-2
Język niemieckiN-1
N-2
N
Język włoskixPP
HistoriaPP
PP
PP
MatematykaPP
PR
PP
PR
FizykaPPPP
ChemiaPP
PR
PP
PR
BiologiaxPP
GeografiaxPP
Podstawy przedsiębiorczościxPP
InformatykaPPPP
Edukacja dla bezpieczeństwaPPx
Wychowanie fizyczneWFWF
MuzykaMx
Geografia z elementami geologiiGx
TermodynamikaTx
Przedmioty zawodowePZPZ
Technik analitykAA
Technik gazownictwaGG

Czteroletnie technikum

Przedmiot
2AT 3AT 4AT
ReligiaRRR
Język polskiPPPPPP
Język angielskiA-1
A-2
A-1
A-2
A-1
A-2
Język niemieckiPPPPPP-1
PP-2
Język włoskiPPPPx
Język hiszpańskixxPP
MatematykaPRPRPR
ChemiaPRPRPR
InformatykaPPxx
Wychowanie fizyczneWFWFWF
Historia i społeczeństwoxPPPP
Działalność gospodarcza w branżyxxDG
Język angielski zawodowyxxAZ
Technik gazownictwaGGG
Technik analitykAAA
Przedmioty zawodowePZPZPZ